Religion Powered by Trendolizer

Devoot katholiek? Dan haalt advocaat je uit de jury op euthanasieproces: “Anders zou ik een slechte advocaat zijn”

Trending story found on www.nieuwsblad.be
Devoot katholiek? Dan haalt advocaat je uit de jury op euthanasieproces: “Anders zou ik een slechte advocaat zijn”
Wat kandidaat-juryleden op het web prijs-geven, kan bepalen of ze geweerd worden uit de jury van het euthanasieproces in Gent. Advocaat Walter Van Steenbru...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments